Τι είναι ο βακτηριοφάγος;

Τι είναι ο βακτηριοφάγος;