Εφαρμογή βακτηριοφάγων

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή έναν ιατρικό εμπειρογνώμονα και διαβάστε την περιγραφή καθώς και άλλες πληροφορίες (που συνδέονται επίσης στο ιστολόγιό μας) για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση βακτηριοφάγων και τη θεραπεία.

Κίνδυνοι και παρενέργειες

Για κινδύνους και παρενέργειες και πριν από τη χρήση, ρωτήστε πάντα το γιατρό της επιλογής σας! Δεν υπάρχουν γνωστές παρενέργειες, αλλά για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην περιγραφή που συνοδεύεται από κάθε κουτί.

Είμαστε μόνο πωλητές βακτηριοφάγων και όχι ιατρός.

Σεβαστείτε επίσης την τοπική νομοθεσία στη χώρα σας προτού παραγγείλετε μαζί μας.