Νέα

Expiration date for Creams and Suppositories.

Dear Clients, Let us kindly inform you, that the dates which are provided on the Creams and Suppositories, are the dates when manufacturers produce the products. Then they are good to use + 8 month. on the Creams and Suppositories you won’t be able to see expir dates. Only the dates when it has b...

Eliava Phages

Dear Customers! Please be informed, that all Eliava Phages (ENKO, Intesti, PYO, SES, Fersisi, Staphylococcal) has expiration date till end of May. As they didn’t produce new dates, those are only available dates. Unfortunately we don’t recieve any complains regarding this issue. Thank you for you...
Production Problems

Προβλήματα παραγωγής

Αγαπητοί πελάτες, Λάβετε υπόψη ότι, δυστυχώς λόγω των προβλημάτων κατασκευής, πολλά προϊόντα δεν θα είναι διαθέσιμα για πωλήσεις μετά τον Απρίλιο. 2023. Μερικοί από τους κατασκευαστές φάγου σταμάτησαν την παραγωγή για μερικούς μήνες Οι περισσότεροι από τους φάγους στο κατάστημα είναι σε πολύ περι...
Shipping cost and Return policy

Κόστος αποστολής και πολιτική επιστροφών

Αγαπητοί πελάτες! Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε, ότι μόλις αγοράσετε ένα στοιχείο (ες), έχει αποσταλεί από εμάς και αλλάζετε γνώμη, μπορείτε να πείτε όχι στη λήψη, μόλις λάβουμε ένα στοιχείο πίσω, θα εκδώσουμε αμέσως την επιστροφή χρημάτων σας, χωρίς έξοδα αποστολής. Τα έξοδα αποστολής θα χρεωθούν ...